Koolielu

Sündmuste plaan 2021/2022


 

Sihtrühm

Aeg

Vastutaja

Läbiviimisesse kaasatud

Kuu väärtus: Vastutus

Tarkusepäeva aktus

1.-9. kl, vanemad

1. september

direktor

õppealajuhataja, huvijuht

KIK õppekäikude päev

1.-9. kl

september

huvijuht, direktor

õpetajad, majandusjuhataja, söökla personal

Köögi- ja puuviljakuu

kogu koolipere

september

huvijuht, majandusjuhataja

klassijuhatajad, köögi personal

Keeltenädal

1.-9. kl

23.-30. september

võõrkeeleõpetajad

klassijuhatajad, huvijuht

Sõber Karu piknik

1.-4. kl

23.-27. september

huvijuht

klassijuhatajad

Spordinädal, sh sügisene spordipäev

1.-9. kl

23.-27. september

kehalise kasvatuse õpetajad

klassijuhatajad, huvijuht

Kuu väärtus: Õpihuvi

Hea õpetaja kuu

1.-9 kl

oktoober

huvijuht

õpetajad, õpilasesindus

Õpetajate päev

1.-9. kl, lasteaed

5. oktoober

huvijuht

8 ja 9. klass, vilistlased

Leivanädal

kogu koolipere

18.-22. oktoober

majandusjuhataja, huvijuht

kogu personal

Kooli aastapäeva jooks

5.-9. kl, õpetajad, vilistlased

19. oktoober

oskusainete töörühm

huvijuht, klassijuhatajad

Ettelugemise päev

1.-9. kl

22. oktoober

raamatukoguhoidja

huvijuht, eesti keele õpetajad, klassiõpetajad

Kuu väärtus: Hoolivus

Isadepäeva fotokonkurss

1.-9. kl, lapsevanemad, külalised

4.-8. november

huvijuht

oskusainete töörühm, klassijuhatajad, muusikakool, ringijuhid

Matemaatikanädal

1.-9. kl

29. november - 3. detsember

reaalainete töörühm

matemaatikaõpetajad, huvijuht

Kuu väärtus: Motiveeritus

Advendiaja alguse tähistamine

1.-9. kl, õpetajad

3. detsember

huvijuht

õpetajad, tugipersonal

Jõulupidu

1.-9. kl, õpetajad

22. detsember

huvijuht

klassijuhatajad, aineõpetajad, ringijuhid, muusikakool

Kuu väärtus: Avatus

Maailmahariduse nädal „Maailma maitsed“

1.-9. kl, õpetajad

24.-28. jaanuar

huvijuht

klassijuhatajad, aineõpetajad

Kuu väärtus: Koostöö

Sõbrapäev

1.-9. kl, kooli personal

14. veebruar

huvijuht

klassijuhatajad, aineõpetajad, ringijuhid, muu personal

Tööle kaasa

1.-9. kl, lapsevanemad, külalised

14.-18. veebruar

huvijuht

tervisenõukogu, õpilasesindus, oskusainete töörühm, klassijuhatajad

EV aastapäeva tähistamine

1.-9. kl, õpetajad

23. veebruar

huvijuht

ajalooõpetaja, klassijuhatajad, muusikaõpetaja, ringijuhid

Kuu väärtus: Osavõtlikkus

Emakeelenädal

1.-9. kl

7.-11. märts

humanitaarainete töörühm

huvijuht, klassijuhatajad, raamatukoguhoidja, kunstiõpetaja, ajalooõpetaja, eesti keele õpetajad

Känguru matemaatikavõistlus

3.-9. kl

märts

reaalainete töörühm

matemaatikaõpetajad

Kuu väärtus: Omanäolisus

Südamekuu

1.-9. kl, õpetajad lapsevanemad

aprill

huvijuht

tervisenõukogu, kehalise kasvatuse õpetajad klassijuhatajad

Kuu väärtus: Loovus

Emadepäev

Avatud tundide nädal

1.-9. kl, lapsevanemad

2.-6. mai

huvijuht

klassijuhatajad, muusikaõpetaja, ringijuhid, muusikakool

Loodusnädal

1.-9. kl

16.-20. mai

reaalainete töörühm

loodusainete õpetajad

Spordipäev

1.-9. kl

25. mai

oskusainete töörühm

klassijuhatajad, aineõpetajad

9. klassi viimane koolikell

1.-9. kl

27. mai

huvijuht

VIII klass, klassijuhataja

 

Õuesõppepäev

1.-9. kl, lapsevanemad

8. juuni

õppealajuhataja

huvijuht, aineõpetajad, klassijuhatajad

Juhtkonna vastuvõtt tublimatele õpilastele

kutsutud

9. juuni

õppealajuhataja

huvijuht, aineõpetajad, klassijuhatajad

Õppeaasta lõpuaktus üleminekuklassidele

1.-8. kl

10. juuni

juhtkond

huvijuht, majandusjuhataja, õppealajuhataja

Lõpuaktus

9. kl, lõpetajate vanemad

17. juuni

huvijuht

klassijuhatajad

Sakala viktoriin

5.-9. kl

1 kord kuus (oktoober-mai)

9. kl klassijuhataja

klassijuhatajad, raamatukoguhoidja, huvijuht

Õpilastööde näitused

1.-9. kl

1 kord aastas, lisaks hooajalised näitused koridorides

huvijuht

aineõpetajad, ringijuhid

 

Sihtrühm

Aeg

Vastutaja

Läbiviimisesse kaasatud

Kuu väärtus: Vastutus

Tarkusepäeva aktus

1.-9. kl, vanemad

1. september

direktor

õppealajuhataja, huvijuht

KIK õppekäikude päev

1.-9. kl

september

huvijuht, direktor

õpetajad, majandusjuhataja, söökla personal

Köögi- ja puuviljakuu

kogu koolipere

september

huvijuht, majandusjuhataja

klassijuhatajad, köögi personal

Keeltenädal

1.-9. kl

23.-30. september

võõrkeeleõpetajad

klassijuhatajad, huvijuht

Sõber Karu piknik

1.-4. kl

23.-27. september

huvijuht

klassijuhatajad

Spordinädal, sh sügisene spordipäev

1.-9. kl

23.-27. september

kehalise kasvatuse õpetajad

klassijuhatajad, huvijuht

Kuu väärtus: Õpihuvi

Hea õpetaja kuu

1.-9 kl

oktoober

huvijuht

õpetajad, õpilasesindus

Õpetajate päev

1.-9. kl, lasteaed

5. oktoober

huvijuht

8 ja 9. klass, vilistlased

Leivanädal

kogu koolipere

18.-22. oktoober

majandusjuhataja, huvijuht

kogu personal

Kooli aastapäeva jooks

5.-9. kl, õpetajad, vilistlased

19. oktoober

oskusainete töörühm

huvijuht, klassijuhatajad

Ettelugemise päev

1.-9. kl

22. oktoober

raamatukoguhoidja

huvijuht, eesti keele õpetajad, klassiõpetajad

Kuu väärtus: Hoolivus

Isadepäeva fotokonkurss

1.-9. kl, lapsevanemad, külalised

4.-8. november

huvijuht

oskusainete töörühm, klassijuhatajad, muusikakool, ringijuhid

Matemaatikanädal

1.-9. kl

29. november - 3. detsember

reaalainete töörühm

matemaatikaõpetajad, huvijuht

Kuu väärtus: Motiveeritus

Advendiaja alguse tähistamine

1.-9. kl, õpetajad

3. detsember

huvijuht

õpetajad, tugipersonal

Jõulupidu

1.-9. kl, õpetajad

22. detsember

huvijuht

klassijuhatajad, aineõpetajad, ringijuhid, muusikakool

Kuu väärtus: Avatus

Maailmahariduse nädal „Maailma maitsed“

1.-9. kl, õpetajad

24.-28. jaanuar

huvijuht

klassijuhatajad, aineõpetajad

Kuu väärtus: Koostöö

Sõbrapäev

1.-9. kl, kooli personal

14. veebruar

huvijuht

klassijuhatajad, aineõpetajad, ringijuhid, muu personal

Tööle kaasa

1.-9. kl, lapsevanemad, külalised

14.-18. veebruar

huvijuht

tervisenõukogu, õpilasesindus, oskusainete töörühm, klassijuhatajad

EV aastapäeva tähistamine

1.-9. kl, õpetajad

23. veebruar

huvijuht

ajalooõpetaja, klassijuhatajad, muusikaõpetaja, ringijuhid

Kuu väärtus: Osavõtlikkus

Emakeelenädal

1.-9. kl

7.-11. märts

humanitaarainete töörühm

huvijuht, klassijuhatajad, raamatukoguhoidja, kunstiõpetaja, ajalooõpetaja, eesti keele õpetajad

Känguru matemaatikavõistlus

3.-9. kl

märts

reaalainete töörühm

matemaatikaõpetajad

Kuu väärtus: Omanäolisus

Südamekuu

1.-9. kl, õpetajad lapsevanemad

aprill

huvijuht

tervisenõukogu, kehalise kasvatuse õpetajad klassijuhatajad

Kuu väärtus: Loovus

Emadepäev

Avatud tundide nädal

1.-9. kl, lapsevanemad

2.-6. mai

huvijuht

klassijuhatajad, muusikaõpetaja, ringijuhid, muusikakool

Loodusnädal

1.-9. kl

16.-20. mai

reaalainete töörühm

loodusainete õpetajad

Spordipäev

1.-9. kl

25. mai

oskusainete töörühm

klassijuhatajad, aineõpetajad

9. klassi viimane koolikell

1.-9. kl

27. mai

huvijuht

VIII klass, klassijuhataja

 

Õuesõppepäev

1.-9. kl, lapsevanemad

8. juuni

õppealajuhataja

huvijuht, aineõpetajad, klassijuhatajad

Juhtkonna vastuvõtt tublimatele õpilastele

kutsutud

9. juuni

õppealajuhataja

huvijuht, aineõpetajad, klassijuhatajad

Õppeaasta lõpuaktus üleminekuklassidele

1.-8. kl

10. juuni

juhtkond

huvijuht, majandusjuhataja, õppealajuhataja

Lõpuaktus

9. kl, lõpetajate vanemad

17. juuni

huvijuht

klassijuhatajad

Sakala viktoriin

5.-9. kl

1 kord kuus (oktoober-mai)

9. kl klassijuhataja

klassijuhatajad, raamatukoguhoidja, huvijuht

Õpilastööde näitused

1.-9. kl

1 kord aastas, lisaks hooajalised näitused koridorides

huvijuht

aineõpetajad, ringijuhid