Koolielu

Õpilaste autahvel


Õpilaste autahvel 2022/2023 õppeaastal

1. klass

Eliise Ernesaks

Piia Lota Idvand

Peeter Henry Sture

2.K klass

Daniel Helü

Sten-Gregor Tani

2.T klass Marili Pikk
3. klass

Emma-Liisa Idvand

Kirtel Vareiko

4. klass

Valmar Aasaküla

Kert Kerem

Märt Puskar

Renee Sillat

Mia Selene Väljaots

5.S klass Lisell Kaljula
6. klass Marii Kalberg
7. klass Riti Valo

30. august 2023 nr 8 õppenõukogu otsused:

2.1 Tunnustada kooli autahvlile kandmisega järgmisi õpilasi:

1. klass: Eliise Ernesaks, Piia Lota Idvand, Peeter Henry Sture;

2.K klass: Daniel Helü, Sten-Gregor Tani;

2.T Marili Pikk;

3. klass: Emma-Liisa Idvand, Kirtel Vareiko;

4. klass: Valmar Aasaküla, Kert Kerem, Märt Puskar, Renee Sillat, Mia Selene Väljaots;

5.S klass: Lisell Kaljula;

6. klass: Marii Kalberg;

7. klass: Riti Valo;

Õiguslik alus: Võhma Kooli õpilaste tunnustamise kord § 11 lg 1 ja 2.

-------------------------------

Kiitusega lõpetajad 2022/2023

Tunnustada kiitusega põhikooli lõputunnistusel järgmisi õpilasi:

Liselle Püvi
Riine Valo

15. juuni 2023 nr 7 õppenõukogu otsused:

1.2 Tunnustada kiitusega põhikooli lõputunnistusel järgmisi õpilasi:

Liselle Püvi, Riine Valo.

Õiguslik alus: Haridus- ja teadusministri 9. augusti 2010 määrus nr 37 „Õpilase tunnustamise tingimused ja kord“ § 2 lg 1.

Õpilaste autahvel 2022/2023 õppeaastal

30. august 2023 nr 8 õppenõukogu otsused:

2.1 Tunnustada kooli autahvlile kandmisega järgmisi õpilasi:

1. klass: Eliise Ernesaks, Piia Lota Idvand, Peeter Henry Sture;

2.K klass: Daniel Helü, Sten-Gregor Tani;

2.T Marili Pikk;

3. klass: Emma-Liisa Idvand, Kirtel Vareiko;

4. klass: Valmar Aasaküla, Kert Kerem, Märt Puskar, Renee Sillat, Mia Selene Väljaots;

5.S klass: Lisell Kaljula;

6. klass: Marii Kalberg;

7. klass: Riti Valo;

Õiguslik alus: Võhma Kooli õpilaste tunnustamise kord § 11 lg 1 ja 2.

-------------------------------

Kiitusega lõpetajad 2022/2023

Tunnustada kiitusega põhikooli lõputunnistusel järgmisi õpilasi:

Liselle Püvi
Riine Valo

15. juuni 2023 nr 7 õppenõukogu otsused:

1.2 Tunnustada kiitusega põhikooli lõputunnistusel järgmisi õpilasi:

Liselle Püvi, Riine Valo.

Õiguslik alus: Haridus- ja teadusministri 9. augusti 2010 määrus nr 37 „Õpilase tunnustamise tingimused ja kord“ § 2 lg 1.

1. klass

Eliise Ernesaks

Piia Lota Idvand

Peeter Henry Sture

2.K klass

Daniel Helü

Sten-Gregor Tani

2.T klass Marili Pikk
3. klass

Emma-Liisa Idvand

Kirtel Vareiko

4. klass

Valmar Aasaküla

Kert Kerem

Märt Puskar

Renee Sillat

Mia Selene Väljaots

5.S klass Lisell Kaljula
6. klass Marii Kalberg
7. klass Riti Valo