Dokumendid

Pikapäevarühm


Pikapäevarühmas korraldatava õppekavavälise tegevusena pakub kool õpilasele järelevalvet ning pedagoogilist juhendamist ja suunamist õppest vaba aja sisustamisel, koduste õpiülesannete täitmisel, huvitegevuses ning huvide arendamisel.

Pikapäevarühma täitumuse ülemine piirnorm on 24 õpilast.

Pikapäevarühm moodustatakse 1.-4. klassi õpilastest. Kohtade olemasolul võimaldatakse pikapäevarühma tegevustes osaleda ka 5.-6. klassi õpilastel.

Pikapäevarühma tegevust juhendavad pikapäevarühma õpetajad:

Esmaspäev ja teisipäev - Jana Loomik (jana.loomik@kool.vohma.ee)

Kolmapäev ja neljapäev - Eve Jaanus (eve@kool.vohma.ee).

 

Võhma Kooli pikapäevarühma töökorraldus ja päevakava

Avaldus lapse pikapäevarühma vastuvõtmiseks

Avaldus lapse pikapäevarühmast väljaarvamiseks

 

Pikapäevarühmas korraldatava õppekavavälise tegevusena pakub kool õpilasele järelevalvet ning pedagoogilist juhendamist ja suunamist õppest vaba aja sisustamisel, koduste õpiülesannete täitmisel, huvitegevuses ning huvide arendamisel.

Pikapäevarühma täitumuse ülemine piirnorm on 24 õpilast.

Pikapäevarühm moodustatakse 1.-4. klassi õpilastest. Kohtade olemasolul võimaldatakse pikapäevarühma tegevustes osaleda ka 5.-6. klassi õpilastel.

Pikapäevarühma tegevust juhendavad pikapäevarühma õpetajad:

Esmaspäev ja teisipäev - Jana Loomik (jana.loomik@kool.vohma.ee)

Kolmapäev ja neljapäev - Eve Jaanus (eve@kool.vohma.ee).

 

Võhma Kooli pikapäevarühma töökorraldus ja päevakava