Koolist

Ajalugu


Võhma Kooli nimed läbi ajaloo

1855-1910   Võhma Evangeeliumi-Luteriusu Vallakool

1910-1913   Soomevere 1-kl Ministeeriumikool

1913-1919   Võhma Kroonualgkool

1919-1944   Võhma Algkool, Võhma 4-klassiline algkool,

                    Võhma Alevi Algkool

1944-1949   Võhma Mittetäielik Keskkool

1949-1960   Võhma 7-klassiline Kool

1960-1975   Võhma 8-klassiline Kool

1975-1995   Võhma Keskkool

1995-2015   Võhma Gümnaasium

2015-           Võhma Kool

 

Kronoloogia 

1855

Võhma kooli asutamisaasta.

1874

Üleallikale ehitati uus koolimaja, mis hävis tulekahjus aastal 1887.

1888

Samale kohale ehitati uus koolimaja.

1909

Soomevere koolimaja hävis tules.

1910

Soomeverre ehitati uus koolihoone. Võhma lapsed hakkasid Soomeveres koolis käima

1913

Võhma sai endale kooli, mis asus Piiri majas Tallinna tänaval, praeguse Konsumi poe kõrval.

1919

Kool kolis kõrtsimajja Tallinna ja Tartu tänava nurgal, kuna Piiri majas oli üür liiga kõrge.

1937

Üleallikale ehitati taas uus kahe klassiruumiga koolimaja. Sel ajal õppis Võhma koolis 60-70 õpilast.

1944/1945

Sellel õppeaastal sai kool juurde 5. klassi.

1950

Esmakordselt Võhma kooli ajaloos lõpetas 7. klass.

1960

Võhma kool sai 8-klassiliseks kooliks.

Kuna ruumi oli vähe, töötati kahes vahetuses. Ruumipuuduse leevendamiseks ehitati tööõpetuseruum ja riietehoid kooli keldrisse.

1975

8-klassilisest koolist sai keskkool. Õpilaste arv kasvas 200-lt õpilaselt 400-le. Valmis uus koolihoone Veski tänaval. Senise kahe klassiruumi asemel oli nüüd kaheksa korralikku klassiruumi, võimla, söökla, eraldi ruumid poiste ja tüdrukute käsitööks.

1979-1983

Õppetöös mindi üle kabinetsüsteemile.

1983-1985

Koolile rajati staadion.

1989

Kool sai juurdeehitise, kus lisaks klassiruumidele oli avar raamatukogu, ainekabinetid (keemia, füüsika, arvutiõpetus), muusikaklass, lilleseadeklass, aula, talveaed. Kooli vanasse osasse ehitati sel aastal jõusaal.

1993/1994

Sel õppeaastal mindi 10. klassis üle perioodõppesüsteemile. Valikaineid hakkasid õpilased ise valima.

1993-1997

Koolimaja vanemale osale paigaldati viilkatus, vahetati aknad, soojustati välisseinad.

Kool sai uue välistrepi, mida saab kasutada ka laululavana. Korrastati kooli võimla.

2001-2005

Remonditi kooli köök, söökla, vahetati osaliselt välja hoone uue osa aknad, korrastati duširuumid ja III korruse tualettruumid, rajati kooli lipuväljak, uuendati sümboolikat.

2005

Oktoobris pidas kool oma 150. aastapäeva. Kool sai vilistlastelt kingiks kooli lipu.

2007

Kooli talveaed sai uue katuse. Arvutiklass sai uued ruumid ja uue sisustuse.

Korrastati kooli fassaad. Rajati 12-kohaline õpilaskodu. Täienes õppetöö läbiviimiseks vajalik tehniline baas

2007/2008

Rakendus osaliselt eKool.

2007

Võhma Muusikakool sai koolitusloa.

2008

Kooli juurde rajati puitkattega korvpalliväljak.

2008

Uue sisustuse said söökla ja kunstiklass, remondi ja sisustuse looduse- ja füüsikaklass, kahes klassis loodi projektori kasutamise võimalus

2009

Renoveeriti spordikompleks

2010

Renoveeriti staadion

2010

Oktoobris pidas kool oma 155. aastapäeva. Vilistlaste annetuste eest osteti aulasse toolid.

2011

Paigaldati uus tulekahjusignalisatsioon ja tuletõkkeuksed.

2011

Kooli juurde rajati skatepark.

2015 Võhma Gümnaasium nimetati ümber Võhma Kooliks.
2017  Lõpetas töö Võhma Kooli õpilaskodu.

2018-2020

Koolimaja lammutus- ja ehitusprotsess.

2020

Valmis uus õppehoone.

 

Võhma Kooli nimed läbi ajaloo

1855-1910   Võhma Evangeeliumi-Luteriusu Vallakool

1910-1913   Soomevere 1-kl Ministeeriumikool

1913-1919   Võhma Kroonualgkool

1919-1944   Võhma Algkool, Võhma 4-klassiline algkool,

                    Võhma Alevi Algkool

1944-1949   Võhma Mittetäielik Keskkool

1949-1960   Võhma 7-klassiline Kool

1960-1975   Võhma 8-klassiline Kool

1975-1995   Võhma Keskkool

1995-2015   Võhma Gümnaasium

2015-           Võhma Kool

 

Kronoloogia 

 

1855

Võhma kooli asutamisaasta.

1874

Üleallikale ehitati uus koolimaja, mis hävis tulekahjus aastal 1887.

1888

Samale kohale ehitati uus koolimaja.

1909

Soomevere koolimaja hävis tules.

1910

Soomeverre ehitati uus koolihoone. Võhma lapsed hakkasid Soomeveres koolis käima

1913

Võhma sai endale kooli, mis asus Piiri majas Tallinna tänaval, praeguse Konsumi poe kõrval.

1919

Kool kolis kõrtsimajja Tallinna ja Tartu tänava nurgal, kuna Piiri majas oli üür liiga kõrge.

1937

Üleallikale ehitati taas uus kahe klassiruumiga koolimaja. Sel ajal õppis Võhma koolis 60-70 õpilast.

1944/1945

Sellel õppeaastal sai kool juurde 5. klassi.

1950

Esmakordselt Võhma kooli ajaloos lõpetas 7. klass.

1960

Võhma kool sai 8-klassiliseks kooliks.

Kuna ruumi oli vähe, töötati kahes vahetuses. Ruumipuuduse leevendamiseks ehitati tööõpetuseruum ja riietehoid kooli keldrisse.

1975

8-klassilisest koolist sai keskkool. Õpilaste arv kasvas 200-lt õpilaselt 400-le. Valmis uus koolihoone Veski tänaval. Senise kahe klassiruumi asemel oli nüüd kaheksa korralikku klassiruumi, võimla, söökla, eraldi ruumid poiste ja tüdrukute käsitööks.

1979-1983

Õppetöös mindi üle kabinetsüsteemile.

1983-1985

Koolile rajati staadion.

1989

Kool sai juurdeehitise, kus lisaks klassiruumidele oli avar raamatukogu, ainekabinetid (keemia, füüsika, arvutiõpetus), muusikaklass, lilleseadeklass, aula, talveaed. Kooli vanasse osasse ehitati sel aastal jõusaal.

1993/1994

Sel õppeaastal mindi 10. klassis üle perioodõppesüsteemile. Valikaineid hakkasid õpilased ise valima.

1993-1997

Koolimaja vanemale osale paigaldati viilkatus, vahetati aknad, soojustati välisseinad.

Kool sai uue välistrepi, mida saab kasutada ka laululavana. Korrastati kooli võimla.

2001-2005

Remonditi kooli köök, söökla, vahetati osaliselt välja hoone uue osa aknad, korrastati duširuumid ja III korruse tualettruumid, rajati kooli lipuväljak, uuendati sümboolikat.

2005

Oktoobris pidas kool oma 150. aastapäeva. Kool sai vilistlastelt kingiks kooli lipu.

2007

Kooli talveaed sai uue katuse. Arvutiklass sai uued ruumid ja uue sisustuse.

Korrastati kooli fassaad. Rajati 12-kohaline õpilaskodu. Täienes õppetöö läbiviimiseks vajalik tehniline baas

2007/2008

Rakendus osaliselt eKool.

2007

Võhma Muusikakool sai koolitusloa.

2008

Kooli juurde rajati puitkattega korvpalliväljak.

2008

Uue sisustuse said söökla ja kunstiklass, remondi ja sisustuse looduse- ja füüsikaklass, kahes klassis loodi projektori kasutamise võimalus

2009

Renoveeriti spordikompleks

2010

Renoveeriti staadion

2010

Oktoobris pidas kool oma 155. aastapäeva. Vilistlaste annetuste eest osteti aulasse toolid.

2011

Paigaldati uus tulekahjusignalisatsioon ja tuletõkkeuksed.

2011

Kooli juurde rajati skatepark.

2015 Võhma Gümnaasium nimetati ümber Võhma Kooliks.
2017  Lõpetas töö Võhma Kooli õpilaskodu.

2018-2020

Koolimaja lammutus- ja ehitusprotsess.

2020

Valmis uus õppehoone.