Meie koolist

Järelevalve


Kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle riiklikku järelevalvet teostavate asutuste kontaktandmed

 

Põhja-Sakala Vallavalitsus

Lembitu pst 42

Suure-Jaani

Põhja-Sakala vald

Viljandimaa

71502


Haridus- ja Teadusministeerium

Munga 18, Tartu 50088

välishindamisosakond

hm@hm.ee

telefon: 7350222

 

Isikuandmete töötlejad Võhma Koolis

Kristel Vahtra - kristel@kool.vohma.ee

Silva Murik - silva@kool.vohma.ee

Riine Ant - riine@kool.vohma.ee

Age Viilip - age.viilip@kool.vohma.ee

Kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle riiklikku järelevalvet teostavate asutuste kontaktandmed

 

Põhja-Sakala Vallavalitsus

Lembitu pst 42

Suure-Jaani

Põhja-Sakala vald

Viljandimaa

71502


Haridus- ja Teadusministeerium

Munga 18, Tartu 50088

välishindamisosakond

hm@hm.ee

telefon: 7350222

 

Isikuandmete töötlejad Võhma Koolis

Kristel Vahtra - kristel@kool.vohma.ee

Silva Murik - silva@kool.vohma.ee

Riine Ant - riine@kool.vohma.ee

Age Viilip - age.viilip@kool.vohma.ee