Võhma Muusikakool

Muusikakoolist


Võhmas alustati muusikalise hariduse andmist 1990. aasta sügisel. Õppetöö toimus siis ja toimub ka tänasel päeval Võhma Kooli ruumides. Keskmiselt õppis igal aastal ühte või mitut pilli 30-40 õpilast. Õppetöö toimus algselt riiklike õppekavade alusel.

Alates 2007. aasta jaanuarist on ametlikult kooli nimeks Võhma Muusikakool. Kool on Võhmas munitsipaal-huvialakoolina tegutsev avalik haridusasutus, mille eesmärgiks on professionaalse muusikalise hariduse andmine.

Õpetatavad erialad on kitarr, klaver, viiul, akordion, plokkflööt ning mitmesugused puhkpillid nagu trompet, tromboon, eufoonium, saksofon, klarnet.

Võimalus on asuda ka muusikakooli eelkooli ja stuudioõppesse.

Võhma Muusikakooli sihtgrupiks on eelkõige Võhma linnas ja selle lähiümbruses elavad muusikahuvilised lapsed. Soovi korral on võimalus pakkuda õpet ka täiskasvanutele. Kooli tähtsus piirkonnas on väga suur, kuna lähimad muusikakoolid on Türi, Põltsamaa ning Viljandi.

Võhmas alustati muusikalise hariduse andmist 1990. aasta sügisel. Õppetöö toimus siis ja toimub ka tänasel päeval Võhma Kooli ruumides. Keskmiselt õppis igal aastal ühte või mitut pilli 30-40 õpilast. Õppetöö toimus algselt riiklike õppekavade alusel.

Alates 2007. aasta jaanuarist on ametlikult kooli nimeks Võhma Muusikakool. Kool on Võhmas munitsipaal-huvialakoolina tegutsev avalik haridusasutus, mille eesmärgiks on professionaalse muusikalise hariduse andmine.

Õpetatavad erialad on kitarr, klaver, viiul, akordion, plokkflööt ning mitmesugused puhkpillid nagu trompet, tromboon, eufoonium, saksofon, klarnet.

Võimalus on asuda ka muusikakooli eelkooli ja stuudioõppesse.

Võhma Muusikakooli sihtgrupiks on eelkõige Võhma linnas ja selle lähiümbruses elavad muusikahuvilised lapsed. Soovi korral on võimalus pakkuda õpet ka täiskasvanutele. Kooli tähtsus piirkonnas on väga suur, kuna lähimad muusikakoolid on Türi, Põltsamaa ning Viljandi.