Meie koolist

Meie kool


Tänane Võhma Kool on vanade traditsioonidega nüüdisaegne kool. Õpilasi on käesoleval õppeaastal koolis 106. Kool on viimaste aastate jooksul läbi teinud mitmeid muutusi: koolivõrgu korrastamine on senise gümnaasiumiharidust pakkuva õppeasutuse muutnud põhikooliks; kooli nimi on taas VÕHMA KOOL, kool on saanud endale uue ja kaasaegse õppehoone.

Võhma Kool pakub õpilastele mitmekesist kasvukeskkonda, avastamisrõõmu, teotahet ning eneseteostuse võimalust läbi õppe- ja kasvatustegevuse ning huvitegevuse. Peame oluliseks iga õpilase arengu toetamist, hindame edasiminekut ja pingutusi.

Kristel Vahtra

direktor

 

Kooli moto

Võhma jätkub!

Kooli visioon

Võhma Kool on haridus- ja kultuurielu keskus.

Kooli missioon

Võhma Kool võimaldab omandada põhiharidust ja väärtustab õpihuvi, kohaneb muutustega, on avatud ja turvaline kool ning lähtub oma tegevuses kooli põhiväärtustest.

 

Tänane Võhma Kool on vanade traditsioonidega nüüdisaegne kool. Õpilasi on käesoleval õppeaastal koolis 106. Kool on viimaste aastate jooksul läbi teinud mitmeid muutusi: koolivõrgu korrastamine on senise gümnaasiumiharidust pakkuva õppeasutuse muutnud põhikooliks; kooli nimi on taas VÕHMA KOOL, kool on saanud endale uue ja kaasaegse õppehoone.

Võhma Kool pakub õpilastele mitmekesist kasvukeskkonda, avastamisrõõmu, teotahet ning eneseteostuse võimalust läbi õppe- ja kasvatustegevuse ning huvitegevuse. Peame oluliseks iga õpilase arengu toetamist, hindame edasiminekut ja pingutusi.

Kristel Vahtra

direktor

 

Kooli moto

Võhma jätkub!

Kooli visioon

Võhma Kool on haridus- ja kultuurielu keskus.

Kooli missioon

Võhma Kool võimaldab omandada põhiharidust ja väärtustab õpihuvi, kohaneb muutustega, on avatud ja turvaline kool ning lähtub oma tegevuses kooli põhiväärtustest.