Koolielu

Videovalvest


Kooli territooriumil toimub videovalve.

Videovalvet korraldatakse vara ja isikute kaitseks.

Õiguslik alus: õigustatud huvi

Vastutav töötleja: Kati Tõruvere, haldusjuht, haldusjuht@kool.vohma.ee

 

Salvestise andmetega on õigus tutvuda salvestisel oleval andmesubjektil. Salvestise andmeid on õigus edastada õiguskaitseorganitele (politsei, prokuratuur, kohus jms) ning teistele isikutele seadusega sätestatud juhtudel ja alusel.

Kooli territooriumil toimub videovalve.

Videovalvet korraldatakse vara ja isikute kaitseks.

Õiguslik alus: õigustatud huvi

Vastutav töötleja: Kati Tõruvere, haldusjuht, haldusjuht@kool.vohma.ee

 

Salvestise andmetega on õigus tutvuda salvestisel oleval andmesubjektil. Salvestise andmeid on õigus edastada õiguskaitseorganitele (politsei, prokuratuur, kohus jms) ning teistele isikutele seadusega sätestatud juhtudel ja alusel.