Meie koolist

Järelevalve


Kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle riiklikku järelevalvet teostavate asutuste kontaktandmed

 

Põhja-Sakala Vallavalitsus

Lembitu pst 42

Suure-Jaani

Põhja-Sakala vald

Viljandimaa

71502

https://www.pohja-sakala.ee/

Haridusspetsialist Kaie Toobal (kaie.toobal@pohja-sakala.ee; 505 8426)

 

Haridus- ja Teadusministeerium

Munga 18, Tartu 50088

välishindamisosakond

https://www.hm.ee/et

hm@hm.ee

telefon: 7350222

 

Isikuandmete töötlejad Võhma Koolis

Kristel Vahtra - kristel@kool.vohma.ee

Piret Ohu - piret.ohu@kool.vohma.ee

Riine Ant - riine@kool.vohma.ee

Age Viilip - age.viilip@kool.vohma.ee

Kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle riiklikku järelevalvet teostavate asutuste kontaktandmed

 

Põhja-Sakala Vallavalitsus

Lembitu pst 42

Suure-Jaani

Põhja-Sakala vald

Viljandimaa

71502

https://www.pohja-sakala.ee/

Haridusspetsialist Kaie Toobal (kaie.toobal@pohja-sakala.ee; 505 8426)

 

Haridus- ja Teadusministeerium

Munga 18, Tartu 50088

välishindamisosakond

https://www.hm.ee/et

hm@hm.ee

telefon: 7350222

 

Isikuandmete töötlejad Võhma Koolis

Kristel Vahtra - kristel@kool.vohma.ee

Piret Ohu - piret.ohu@kool.vohma.ee

Riine Ant - riine@kool.vohma.ee

Age Viilip - age.viilip@kool.vohma.ee