Uudised

Veebitunni hea tava Võhma Koolis 24. aprill VKool


Veebitund on nagu iga teine koolitund, ainult õpetaja ei ole õpilasega ühes ruumis, tund viiakse läbi üle videosilla. Nii nagu klassiruumis, on ka veebitunnis kindlad reeglid. Tunni õnnestumiseks peavad kõik osapooled nendest reeglitest kinni.

Enne veebitundi veendub õpilane, et tema (nuti)seadmed võimaldavad tunnis osalemist.

Õpilane peab kuulma ja nägema tunnis toimuvat ning saama õpetajaga suhelda.

1. Veebitunnid toimuvad tunniplaani alusel ja on kohustuslikud. Vähemalt 50% nädala tundidest toimuvad veebitundidena. Valiku, millistel nädalapäevadel tunnid toimuvad, teeb õpetaja.

2. Õpetaja saadab õpilasele veebitunni lingi. Õpilane jälgib kella ja siseneb virtuaalsesse klassiruumi mõni minut enne tunni algust, et õpetaja saaks tunniga õigeaegselt alustada.

  • Kui õpilane ei saa ühendust, annab ta sellest aineõpetajale teada.
  • Veebitunni linki või IDd on keelatud kõrvaliste isikutega jagada.
  • Tundi sisenevad ainult selle klassi õpilased, kasutades oma ees- ja perekonnanime.
  • Veebitundi siseneb õpilane mikrofoni ja kaameraga, et õpetajal oleks võimalik veenduda, et tundi on vastu võetud õiged õpilased.
  • Tunni ilma loata salvestamine on keelatud.

3. Veebitunnis osalemiseks leiab õpilane vaikse ruumi.

4. Raadio, televiisor jm on välja lülitatud selleks, et ei tekiks kajaefekti ja ei hajuks tähelepanu.

5. Tundi sisenedes tervitab õpilane õpetajat ja klassikaaslasi.

6. Veebitunnis osaleb õpilane oma nime ja näoga. Videotunnis osaleb õpilane sisselülitatud kaamera ja mikrofoniga.

7. Veebitund on aeg õppimiseks ja õpetajalt juhendite küsimiseks, seda aega kasutavad kõik osapooled vastutustundlikult.

8. Veebitunnis räägib ÜKS inimene korraga. Kui keegi soovib sõna, annab ta sellest õpetajale märku (chatis või veebikaamera kaudu käega). Teiste arvamust ja vastuseid ei halvustata.

9. Suheldes ollakse viisakas.

10. Tunni ajal teemasse mittepuutuvaid materjale ei vaadata ega jagata klassikaaslastega.

11. Tunnis ei osale õed-vennad ega teised kõrvalised isikud.

12. Tunni alustab ja lõpetab õpetaja.

Veebitunnid viiakse läbi keskkonnas Google Classroom. Antud õppekeskkonda siseneb õpilane oma personaalse kooli poolt loodud õppeotstarbelise meiliaadressiga.

NB! Sõltuvalt muudatustest ja kohanemisest toimub Google Classroomile üleminek aja jooksul.  Google Classroomi videotunni mooduliks on Google Meets.

Veebitunni hea tava Võhma Koolis

Veebitund on nagu iga teine koolitund, ainult õpetaja ei ole õpilasega ühes ruumis, tund viiakse läbi üle videosilla. Nii nagu klassiruumis, on ka veebitunnis kindlad reeglid. Tunni õnnestumiseks peavad kõik osapooled nendest reeglitest kinni.

Enne veebitundi veendub õpilane, et tema (nuti)seadmed võimaldavad tunnis osalemist.

Õpilane peab kuulma ja nägema tunnis toimuvat ning saama õpetajaga suhelda.

1. Veebitunnid toimuvad tunniplaani alusel ja on kohustuslikud. Vähemalt 50% nädala tundidest toimuvad veebitundidena. Valiku, millistel nädalapäevadel tunnid toimuvad, teeb õpetaja.

2. Õpetaja saadab õpilasele veebitunni lingi. Õpilane jälgib kella ja siseneb virtuaalsesse klassiruumi mõni minut enne tunni algust, et õpetaja saaks tunniga õigeaegselt alustada.

  • Kui õpilane ei saa ühendust, annab ta sellest aineõpetajale teada.
  • Veebitunni linki või IDd on keelatud kõrvaliste isikutega jagada.
  • Tundi sisenevad ainult selle klassi õpilased, kasutades oma ees- ja perekonnanime.
  • Veebitundi siseneb õpilane mikrofoni ja kaameraga, et õpetajal oleks võimalik veenduda, et tundi on vastu võetud õiged õpilased.
  • Tunni ilma loata salvestamine on keelatud.

3. Veebitunnis osalemiseks leiab õpilane vaikse ruumi.

4. Raadio, televiisor jm on välja lülitatud selleks, et ei tekiks kajaefekti ja ei hajuks tähelepanu.

5. Tundi sisenedes tervitab õpilane õpetajat ja klassikaaslasi.

6. Veebitunnis osaleb õpilane oma nime ja näoga. Videotunnis osaleb õpilane sisselülitatud kaamera ja mikrofoniga.

7. Veebitund on aeg õppimiseks ja õpetajalt juhendite küsimiseks, seda aega kasutavad kõik osapooled vastutustundlikult.

8. Veebitunnis räägib ÜKS inimene korraga. Kui keegi soovib sõna, annab ta sellest õpetajale märku (chatis või veebikaamera kaudu käega). Teiste arvamust ja vastuseid ei halvustata.

9. Suheldes ollakse viisakas.

10. Tunni ajal teemasse mittepuutuvaid materjale ei vaadata ega jagata klassikaaslastega.

11. Tunnis ei osale õed-vennad ega teised kõrvalised isikud.

12. Tunni alustab ja lõpetab õpetaja.

Veebitunnid viiakse läbi keskkonnas Google Classroom. Antud õppekeskkonda siseneb õpilane oma personaalse kooli poolt loodud õppeotstarbelise meiliaadressiga.

NB! Sõltuvalt muudatustest ja kohanemisest toimub Google Classroomile üleminek aja jooksul.  Google Classroomi videotunni mooduliks on Google Meets.

Veebitunni hea tava Võhma Koolis