Uudised

Tööle kaasa! 23. veebruar VKool


16. veebruaril osalesid Võhma Kooli õpilased „Tööle kaasa!“ algatuses. „Tööle kaasa!“ on Eesti Kaubandus-Tööstuskoja algatus, millega kutsutakse tööandjaid, lapsevanemaid ja koole koostöös looma lastele ja noortele tööeluga tutvumise uusi võimalusi. Algatuse idee seisneb selles, et ettevõtted oma uksed töötajate lastele, et neil oleks võimalus vanemate töö ja töökeskkonnaga lähemalt tutvuda.

Kõikides ettevõtetes ei ole võimalik erinevatel põhjustel lapsi töökohta lubada. Seega pakkus osa õpilastele Tööle kaasa! töövarjutamist meie kohalikud ettevõtted ja asutused. Suur aitäh õpilastele oma ettevõtte/asutuse tööd tutvustamast: Võhma Noortekeskus, Võhma Kohvik, Võhma Linnaraamatukogu, Võhma Küünlavabrik, Võhma lasteaed Mänguveski ning Põhja-Sakala Haldus.

Ka käesoleval aastal oli kõige külastatum ettevõte oli Emerson Ten OÜ, mis on Võhmas üks suuremaid tööandja. Mitmed õpilased said olla tööle kaasas mõnes meie valla teises haridusasutustes – Olustvere lasteaias, Kirivere koolis, Suure-Jaani lasteaias kui ka Lahmuse koolis, põigati veel Järvamaa kooli. Seal oli nende roll olla kas õpetaja, õpetaja abi, abiõpetaja või kokk. Ühel õpilasel avanes erakordne võimalus olla Tööle kaasas! Tallinna linnapeal, Mihhail Kõlvartil.

Õpilased on väga selgelt toonud välja tervist kahjustavad aspektid erinevatel ametikohtadel ning toonud välja lahendusi, kuidas leevendada või kahjustust vältida. Mitmel ametikohal tuli palju püsti seista, mis õpilastele tundus füüsiliselt raske (õpilased olid töövarjud paar tundi). Oma vanemate tööd tunnustati, kuid väga suur osa õpilasi ei näe, et oleksid võimelised ise antud ametikohal töötama.

Õpilaste tagasiside ja tähelepanekud osalusvaatluse käigus

*Minule on tähtis, et minu emal on hea töökoht.

*Klienditeenindaja töö on vaheldusrikas, kuna ostjad on iga päev erinevad. Töö on väsitav jalgadele.

*Hooldekodu – suur kodu, kus elab palju vanaemasid. Kõik lähevad nii õnnelikuks, kui on külaline.

* Direktor on enamus ajast arvutis ja kirjutab. See amet on oluline, et inimesed saaks targaks.

*Klienditeenindaja peab oskama raha anda kliendile õigesti tagasi.

*Laste korrale kutsumine ja lastega õppimine on arenenud, parem kui minu ajal.

*Minule on tähtis, et töökaaslased oleksid lahked ja mitte kurjad ega õelad.

*Raamatukogus käib väga palju inimesi.

*Ma õppisin, kuidas võtta vee- ja elektrinäitusid ning sain teada, kust tuleb soe vesi.

*Ühe raamatu valmistamiseks läheb vaja üheksa erinevat toimingut (raamatu trükkimine)

*Raietöölise tööülesanded on hooajati erinevad. Amet on vaheldusrikas.

*Töötasin sõimelastega, kes pidevalt tahavad sülle ja keda peab palju aitama - see mõjutab selga. Amet oluline, sest kasvab uus põlvkond inimesi, kes omandavad eluks vajalikuid teadmised ja traditsioonid (Eesti Vabariigi jaoks harjutati laule ja tantse.

*Ilma majahoidajata ei saaks hommikuti kooli sisse, kooli territoorium ei oleks korras.

*Kui ei oleks ATKOt, siis inimesed ei saaks liikuda  või noh siis, kui neil just autot pole.  

*Juht aitab saavutada ettevõtte ühist eesmärki. Töös on väga palju suhtlemist, analüüsimist ja planeerimist.

*Minule on tähtis, et saan töös palka ja saan kinkida küünlaid.

*Kokaamet on oluline, sest kasvavad lapsed peavad sööma ja neil on vaja energiat, et õppida.

16. veebruaril osalesid Võhma Kooli õpilased „Tööle kaasa!“ algatuses. „Tööle kaasa!“ on Eesti Kaubandus-Tööstuskoja algatus, millega kutsutakse tööandjaid, lapsevanemaid ja koole koostöös looma lastele ja noortele tööeluga tutvumise uusi võimalusi. Algatuse idee seisneb selles, et ettevõtted oma uksed töötajate lastele, et neil oleks võimalus vanemate töö ja töökeskkonnaga lähemalt tutvuda.

Kõikides ettevõtetes ei ole võimalik erinevatel põhjustel lapsi töökohta lubada. Seega pakkus osa õpilastele Tööle kaasa! töövarjutamist meie kohalikud ettevõtted ja asutused. Suur aitäh õpilastele oma ettevõtte/asutuse tööd tutvustamast: Võhma Noortekeskus, Võhma Kohvik, Võhma Linnaraamatukogu, Võhma Küünlavabrik, Võhma lasteaed Mänguveski ning Põhja-Sakala Haldus.

Ka käesoleval aastal oli kõige külastatum ettevõte oli Emerson Ten OÜ, mis on Võhmas üks suuremaid tööandja. Mitmed õpilased said olla tööle kaasas mõnes meie valla teises haridusasutustes – Olustvere lasteaias, Kirivere koolis, Suure-Jaani lasteaias kui ka Lahmuse koolis, põigati veel Järvamaa kooli. Seal oli nende roll olla kas õpetaja, õpetaja abi, abiõpetaja või kokk. Ühel õpilasel avanes erakordne võimalus olla Tööle kaasas! Tallinna linnapeal, Mihhail Kõlvartil.

Õpilased on väga selgelt toonud välja tervist kahjustavad aspektid erinevatel ametikohtadel ning toonud välja lahendusi, kuidas leevendada või kahjustust vältida. Mitmel ametikohal tuli palju püsti seista, mis õpilastele tundus füüsiliselt raske (õpilased olid töövarjud paar tundi). Oma vanemate tööd tunnustati, kuid väga suur osa õpilasi ei näe, et oleksid võimelised ise antud ametikohal töötama.

Õpilaste tagasiside ja tähelepanekud osalusvaatluse käigus

*Minule on tähtis, et minu emal on hea töökoht.

*Klienditeenindaja töö on vaheldusrikas, kuna ostjad on iga päev erinevad. Töö on väsitav jalgadele.

*Hooldekodu – suur kodu, kus elab palju vanaemasid. Kõik lähevad nii õnnelikuks, kui on külaline.

* Direktor on enamus ajast arvutis ja kirjutab. See amet on oluline, et inimesed saaks targaks.

*Klienditeenindaja peab oskama raha anda kliendile õigesti tagasi.

*Laste korrale kutsumine ja lastega õppimine on arenenud, parem kui minu ajal.

*Minule on tähtis, et töökaaslased oleksid lahked ja mitte kurjad ega õelad.

*Raamatukogus käib väga palju inimesi.

*Ma õppisin, kuidas võtta vee- ja elektrinäitusid ning sain teada, kust tuleb soe vesi.

*Ühe raamatu valmistamiseks läheb vaja üheksa erinevat toimingut (raamatu trükkimine)

*Raietöölise tööülesanded on hooajati erinevad. Amet on vaheldusrikas.

*Töötasin sõimelastega, kes pidevalt tahavad sülle ja keda peab palju aitama - see mõjutab selga. Amet oluline, sest kasvab uus põlvkond inimesi, kes omandavad eluks vajalikuid teadmised ja traditsioonid (Eesti Vabariigi jaoks harjutati laule ja tantse.

*Ilma majahoidajata ei saaks hommikuti kooli sisse, kooli territoorium ei oleks korras.

*Kui ei oleks ATKOt, siis inimesed ei saaks liikuda  või noh siis, kui neil just autot pole.  

*Juht aitab saavutada ettevõtte ühist eesmärki. Töös on väga palju suhtlemist, analüüsimist ja planeerimist.

*Minule on tähtis, et saan töös palka ja saan kinkida küünlaid.

*Kokaamet on oluline, sest kasvavad lapsed peavad sööma ja neil on vaja energiat, et õppida.