Uudised

Redeliharjutus - õpilased näitasid oma oskusi 16. veebruar VKool


Kui Laste Tervisekooli redeliharjutused kõik juba selged tundusid, tuli anda lastele uus väljakutse. Kõigil oli võimalus mõelda ise välja oma redeliharjutus, see endale selgeks teha ja siis täna ette näidata. Kõigile tegijatele oli väike meene. Osavõtjaid oli kõige enam 3. klassist, kuid peaaegu kõik klassid said esindatud. 

Algklasside õpetajad näitasid oma tantsulised harjutused ette ja innustasid nii õpilasi veel huvitavamaid harjutusi välja mõetlema. Õpetajad sattusid veel nii hoogu, et harjutamist jätkus pikemaks. Juba pandi paika ka plaan, et järgmisel korral tuleb paaris harjutamine.

Kui Laste Tervisekooli redeliharjutused kõik juba selged tundusid, tuli anda lastele uus väljakutse. Kõigil oli võimalus mõelda ise välja oma redeliharjutus, see endale selgeks teha ja siis täna ette näidata. Kõigile tegijatele oli väike meene. Osavõtjaid oli kõige enam 3. klassist, kuid peaaegu kõik klassid said esindatud. 

Algklasside õpetajad näitasid oma tantsulised harjutused ette ja innustasid nii õpilasi veel huvitavamaid harjutusi välja mõetlema. Õpetajad sattusid veel nii hoogu, et harjutamist jätkus pikemaks. Juba pandi paika ka plaan, et järgmisel korral tuleb paaris harjutamine.