Uudised

Eesti iseseiswuspäewa pühitsemisest 19. veebruar VKool


Koolielu 100 aastat tagasi

Kooli esimene tähtsam ülesanne on kaswatus. Kogu õpetus koolis wõttis sihiks laste kehalise ning waimlise arendamise ja kõlbla täiendamise, luues sellega aluse selge ilmawaate, kindla ning hea iseloomu ja teowõimsa isiksuse kujunemisele.

 

Ilusat vabariigi aastapäeva ja head vaheaega!

Võhma Kool